edman7000-logo transp

Utvecklar förmågor att skapa bra resultat

Jag har erfarenhet av…
Sedan slutet på 80-talet har jag drivit egna företag, i lågkonjunktur och i högkonjunktur. Företag som gått bra och företag som gått dålig, riktigt dåligt. Och företag som gått så lysande bra, att jag levt ett nätt intill oförskämt gott liv.
Jag har lärt mig att hantera många olika situationer. Som organisationskonsult sedan 2002 har jag hjälpt kunder att hantera ännu fler situationer utifrån vitt skilda förutsättningar.
 
… att utveckla intellektuellt kapital
Jag har funderat över hur jag själv och mina kunder, har kunnat vända ett problem, en motgång, till framgång och välmående. Det jag ser är att vi alla gjort, är att vi har funderat på vårt intellektuella kapital, vad vi kan utveckla och skapa bättre siffror med. 
Ofta har vi då rört oss utanför ”vedertagna tankesätt”. Vi har gjort en bredare analys av oss själva, vårt företag och omvärlden. Flexibilitet, förändringsvilja och ett sjutusan anamma, har vänt allt.
 
Jag har sett företag där fokus varit på det ekonomiska resultatet och inte hur det skapas. Personal som pressats till sitt yttersta.
Och tvärtom, företag som fokuserat på människorna i verksamheten, gett dem utrymme att använda sin kompetens och intryck av omvärld och marknad... och nått fantastiska resultat.

 
... och att tänka utanför boxen
Verktyget om Intellektuellt Kapital är utvecklat av edman7000 - liksom de flesta andra verktyg jag arbetar med. De bygger inte på akademisk teori utan på praktiskt erfarenhet och sunt bondförnuft. Varför krångla till något som är relativt enkelt?
Det är lättare att tänka utanför boxen om man aldrig varit i den...

”edman är mitt efternamn och 7000an är mitt adjektiv” 
Målmedvetenhet,
fast beslutsamhet,
hårt arbete och
ett gott humör.
Ett sjutusan anamma...

Jag har varit yrkesverksam i över 40 år. Arbetat med administration, ekonomi, organisation, design, produktion, distribution, försäljning, reklam, marknadsföring och kommunikation. Med att leda företag, personal och projekt. Tvärkunskaper som är till nytta i mina styrelse- och kunsultuppdrag... och framför allt som ensam i mitt företag där jag har samtliga funktioner...

Mitt första egna företag startades 1989 och första AB 1991. Då var jag pionjär med sitt & ståbord till kontor. När jag sålde bolaget, arbetade jag vidare med möbler från internationella designföretag och startade 2002 min konsultverksamhet.
2005 publicerades boken Planera dig fri. Och första boken om Intellektuellt Kapital 2010.