edman7000-logo transp

Handledning
Balans i arbet&liv, att utveckla dig, din verksamhet, att göra det väsentliga enkelt eller hantera situationer och relationer.
Privat, personligt och/eller professionellt
Individuell uppföljning efter ett föredrag eller i samband med grupputbildning.

Föredrag
Ett kort föredrag som ger inspiration, eftertanke och konkreta tips. Fakta och allvar blandas med glimt i ögat och några skratt.
Snabbstart på en förändring - en workshop med individuell uppföljning.

Utbildning
Lite snack och mycket verkstad. Övningar enskilt, i mindre eller större grupp. Egna insikter är det bästa sättet att skapa nya kunskaper och erfarenheter.
En halvdag eller flera, individuella samtal, uppföljningar och nya resultat.

Egenföretagare
med hela ansvaret för allt

Personlig effektivitet
och gruppens struktur

Gemensam effekt
vad vi vill, kan och gör

Intellektuellt kapital de viktigaste tillgångarna

Individuell handledning om effektivitet, förändring och samarbete kan beröra privata tankar, känslor och upplevelser. Se Privat

Fler uppslag till olika övningar eller föredrag och utbildning för grupp och organisation finns på sidan InsiktsRedskap.