edman7000-logo transp

Intellektuelltkapital.se
Företag behöver förmåga att skapa bra ekonomiska resultat. Förmågan är det intellektuella kapitalet.

Ett nytt sätt att både förstå och utveckla intellektuellt kapital
Det är du och dina kollegor som skapar relationer och strukturer.
Samarbetar och utvecklar, når mål och resultat. Det är ni - och vad ni kan, vill och gör - som är företagets intellektuella kapital.

 

Kommunikation & utveckling
Här lyfter vi fram människorna! Kompetens, samarbete och vad vi faktiskt vet om marknad och omvärld.
Hur väl vi förstår varandra för att  lyfta samarbetet och utveckla verksamheten.

Värdering & Styrtal
Verkstadshandbok - Re-Vision
ResultatAnalys BalansAnalys
Styrtal att jämföra med nyckeltal.

Se hur utveckling och förändring påverkar siffrorna i resultat- och balansräkningarna