edman7000-logo transp

Intellektuelltkapital.se
Företag behöver förmåga att skapa goda ekonomiska resultat
Förmågan är det intellektuella kapitalet.

Ett nytt sätt att både förstå och utveckla intellektuellt kapital
Här lyfter vi fram människorna! Kompetens, samarbete och vad vi vet om marknad och omvärld.

Om kommunikation och hur väl vi förstår varandra... för att kunna utveckla vårt intellektuella kapital
Verkstadshandbok - Re-Vision
ResultatAnalys BalansAnalys

Egenföretagare ?
Är du ensam eller har upp till 10 anställda, får du en version av verktyget utan kostnad!
Jag vill veta mer!

Boken
Det nya sättet att se intellektuellt kapital.
Mer om innehåll.

Kortleken visuellt verktyg kommunikation och utveckling
 

Extra material
till boken och kortleken är kostnadsfria! Noteringsblad och Praktiska Ordlistan.
Jag vill ha extramaterialet!

Utveckla resurserna i intellektuellt kapital
Det är du och dina kollegor som skapar relationer och strukturer.
Samarbetar och utvecklar, når mål och resultat. Det är ni - och vad ni kan, vill och gör - som är företagets intellektuella kapital.

Värdering & Styrtal
Se att utveckling av intellektuellt kapital ger ekonomiska effekter. Gör en Re-Vision värdera BalansAnalys och ResultatAnalys.
Se hur styrtal och nyckeltal förändras.