edman7000-logo transp

Intellektuellt kapital                                                      
Företag behöver förmåga att skapa goda ekonomiska resultat.    Förmågan är det intellektuella kapitalet.

Utveckla resurserna i intellektuellt kapital
Det är du och dina kollegor som skapar relationer och strukturer.
Samarbetar och utvecklar, når mål och resultat. Det är ni - och vad ni kan, vill och gör - som är företagets intellektuella kapital.

Lyft fram din och dina kollegors kompetens!
Kunskaper, erfarenheter och förmågor. Era intryck av omvärld och marknad. Se hur viktiga ordens betydelse är i samarbetet.

Ett nytt sätt att se och utveckla
presenteras i boken Intellektuellt Kapital.
En komplett verkstadshandbok och du kan använda kortleken som visuellt verktyg.
Mer om boken och kortleken

Kommunikation & Utveckling
Det är svårt att mäta intellektuellt kapital i pengar. Vi behöver använda ord, prata om resurser i klarskpråk. Då behöver vi se till att vi menar samma sak med samma ord.

Värdering & Styrtal
Se att utveckling av intellektuellt kapital ger ekonomiska effekter. Gör en Re-Vision värdera BalansAnalys och ResultatAnalys.
Se hur styrtal och nyckeltal förändras.

Extra material
till boken och kortleken är kostnadsfria! Noteringsblad och Praktiska Ordlistan.
Jag vill ha extramaterialet!

Egenföretagare ?
Är du ensam eller har upp till 10 anställda, får du en version av verktyget utan kostnad!
Jag vill veta mer!