edman7000-logo transp

Intellektuellt kapital
Företag behöver förmåga att skapa goda ekonomiska resultat.    Förmågan är det intellektuella kapitalet

Utveckla resurserna i intellektuella kapital
Det är du och dina kollegor som skapar relationer och strukturer.
Samarbetar och utvecklar, når mål och resultat. Det är ni - och vad ni kan, vill och gör - som är företagets intellektuella kapital.

Lyft fram din och dina kollegors kompetens!
Kunskaper, erfarenheter och förmågor. Era intryck av omvärld och marknad. Se hur viktiga ordens betydelse är i samarbetet.

Kommunikation & Utveckling
Det är svårt att mäta intellektuellt kapital i pengar. Vi behöver använda ord, prata om resurser i klarskpråk. Då måste vi se till att vi menar samma sak med samma ord.

Värdering & Styrtal
Många företag går inte att värdera enbart med de ekonomsiska rapporterna. Vi vill också se att en utveckling av intellektuellt kapital ger ekonomiska effekter.

Företagets förmågor är...
det människor skapar. Istället för att dela in i humankapital, relationskapital, internt och externt strukturellt kapitial, lyfter vi fram medarbetarna i verksamheten.