edman7000-logo transp

Intellektuelltkapital.se
Företag behöver förmåga att skapa bra ekonomiska resultat. Förmågan är det intellektuella kapitalet.

Ett nytt sätt att både förstå och utveckla intellektuellt kapital
Det är du och dina kollegor som skapar relationer och strukturer.
Samarbetar och utvecklar, når mål och resultat. Det är ni - och vad ni kan, vill och gör - som är företagets intellektuella kapital.

 

Kommunikation & utveckling
Här lyfter vi fram människorna! Kompetens, samarbete och vad vi faktiskt vet om marknad och omvärld. Hur vi förstår varandra för att kunna utveckla.
Verkstadshandbok - Re-Vision
ResultatAnalys BalansAnalys

Värdering & Styrtal
Ekonomisk betalningsförmåga är beroende av det intellektuella kapitalet - handlingsförmågan.

Se hur utveckling och förändring påverkar siffrorna i Resultat- och Balansräkningarna

Egenföretagare ?
Är du ensam eller har upp till 10 anställda, får du en version av verktyget utan kostnad!
Jag vill veta mer!