edman7000-logo transp

Intellektuellt kapital
Humankapital, relationskapital, internt och externt strukturellt kapitial

Verksamhetens viktigaste resurs - är människor
Det är människor som bygger strukturer och skapar relationer, använder och utvecklar kunskap, erfarenheter och kompetens. Tar tag i och löser uppgifter. Driver projekt med engagemang, ansvar och kretativitet. Det är människor som kommunicerar, samarbetar och når resultat.

Gör ResultatAnalys, BalansAnalys och Re-Vision och se hur det intellektuella kapitalet påverkar ert resultat - i klarspråk.

Intellektuellt kapital - ResursInsikt

Kommunikation & Utveckling
Tydlig bild av nuläge, det önskade läget och hur ni når dit.
Ökad förståelse för hur verksamhetens olika delar påverkar helheten, enskilda
och gemensamma resultat.

Värdering & Styrtal
Värdera tillgångar och hur väl företaget kan anses förfoga över sitt intellektuella kapital.
Styrtal kan jämföras med finansiella nyckeltal och visar resultat av förändring.

"Intellektuellt och finansiellt kapital är två sidor på samma mynt"
Att se hur ekonomiska beslut påverkar verksamheten, är lika vikigt som se hur verksamheten kan ge goda ekonomiska resultat.