edman7000-logo transp

Boken - Intellektuellt Kapital   Företagets förmåga att skapa resultat


 Förutsättningar, syfte och marknadskontakt  
Individuella och gemensamma resurser
Gruppdynamik och samarbetsstruktur             
Individuellt och gemensamt arbetssätt
Behov för marknad och internarbete                
Förutsättningar för förändringsarbete

 

Om kommunikation, hur väl vi förstår varandra och får ett bra samarbete. Olika sätt att utveckla. Hur förändring påverkar det ekonomiska resultatet.

Till boken finns ett visuellt verktyg med kort för alla ord som beskriver intellektuellt kapital samt alla rubrikord
för styrkor & möjligheter, svagheter & hot, resurser och belastningar.     En kortlek!