edman7000-logo transp

Boken - Intellektuellt Kapital   Företagets förmåga att skapa resultat

Chris Edman - Intellektuellt Kapital


Förutsättningar, syfte och marknadskontakt  
 Individuella och gemensamma resurser
 Gruppdynamik och samarbetsstruktur             
 Individuellt och gemensamt arbetssätt
 Behov för marknad och internarbete                
Förutsättningar för förändringsarbete

Om kommunikation, hur väl vi förstår varandra och får ett bra samarbete. Olika sätt att utveckla. Hur förändring påverkar det ekonomiska resultatet.

Några kapitel:
Effekter av ord, Finn 5 rätt, Vår hjälpsamma hjärna, Omvärlds- och   marknadsanalys,
Förändringens 4 steg, En bra målsättning,
Re-Vision, Verkstadshandbok.

edman7000 Intellektuellt kapital - kortleken

Ett visuellt verktyg med kalla ord som beskriver intellektuellt kapital
samt rubrikord
för styrkor & möjligheter, svagheter & hot,
resurer / belastningar    En kortlek!