edman7000-logo transp

Boken - Intellektuellt Kapital   Företagets förmåga att skapa resultat

Chris Edman - Intellektuellt Kapital


Förutsättningar, syfte och marknadskontakt  
 Individuella och gemensamma resurser
 Gruppdynamik och samarbetsstruktur             
 Individuellt och gemensamt arbetssätt
 Behov för marknad och internarbete                
Förutsättningar för förändringsarbete

Om kommunikation, hur väl vi förstår varandra och får ett bra samarbete. Olika sätt att utveckla. Hur förändring påverkar det ekonomiska resultatet.

Till boken finns ett visuellt verktyg med kort för alla ord som beskriver intellektuellt kapital samt alla rubrikord
för styrkor & möjligheter, svagheter & hot, resurser och belastningar.     En kortlek!

edman7000 Intellektuellt kapital - kortleken