edman7000-logo transp

Verktyget - Kortleken Intellektuellt kapital

Tre funktioner
1 Visuellt verktyg för ResultatAnalys, BalansAnalys och Re-Vision
2 NyTänk-verktyg, egna funderingar
3 Kommunikationsverktyg, kortspel för olika syften, ämnen, diskussioner

Chris Edman Intellektuellt Kapital - kortleken
edman7000 kortleken Intellektuellt Kapital