edman7000-logo transp

Gemensam Effekt
Effekten av vad vi vill, kan och gör

Öka den gemensamma effekten av det ni vill, kan och gör.
Hur individer och grupp kommunicerar och påverkar varandra, sätter mål, samarbetar och når resultat.

Spännande vidd
Från struktur, prioritering och planering till gruppdynamik och kommunikation.
Syfte - Vision, mål och delmål.
Ledar- och medarbetarskap.
Hantera stress och få balans i arbet&liv.
Gör något annorlunda
Hur ser det ut när det är som bäst?
Gör på ett nytt sätt och nå nya resultat.

edman7000 - Gemensam effekt Syfte

De viktigaste tillgångarna
Det är människor som är kreativa, når mål, gör resultat, skapar relationer, bygger strukturer - är det Intellektuella Kapitalet
Låt individerna i verksamheten använda sin kompetens och nå ännu bättre resultat!

För delarna i helheten

När motivation och arbetsglädje stödjs av smidiga system blir det mesta effektivt.