edman7000-logo transp

Sinnesro
Konsten att vara tillfreds


Du kan vara tillfreds  -  utan att vara nöjd med situationen
Du kan ha sinnesro  -  trots många problem omkring dig

Gammal kunskap
Det finns mycket gammal kunskap om hur vi kan hantera våra sinnen, relationer och den tid som är våra liv.
Insikt och förstånd, egen vilja och mål, tankar och känslor.
"Mindfullness" är inspirerat av filosofi från Fjärran Östern bl a buddhism, och finns i olika skepnader här i väst.

edman7000 - Sinnesro en djup form av mindfullness

Åtta steg till sinnesro
Hur uppfattar du och tänker om dig själv och din omvärld?
Hur beskriver du dig, skeenden och ting?
Gör och lever du som du egentligen vill?
Är du uppmärksam på det som sker? Kan du fokusera på det väsentliga?
Vad strävar du efter?
Jag hjälper dig på vägen.