edman7000-logo transp

Samarbetspartners


Håkan Persson

Har mycket lång erfarenhet av ledar-, grupputveckling och kommunikationsträning.
Efter en egen chefskarriär var han konsult inom ledarskap och organisation på Mercuri International. Läs mer om Håkan på www.expetens.se och olika teman för utbildning och handledning med djupare insikter om beteende. Bl a om Situationsanpassat ledarskap®.


Stefan
Wittrin


Organisationskonsult, grupp-utvecklare, konflikthanterare, coach, föreläsare, författare. Stefan har över 20år som chef och ledare i små och riktigt stora organisationer. Hans tes är att integritet, självinsikt och ett prestigelöst förhållningssätt till sig själv är nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap och välfungerande team. Läs mer om honom på www.sejm.se.


Anna-Karin
Pettersson

I 25 år har hon löst många kunders IT-problem, från enkla till väldigt komplexa. Hon lär dig använda alla funktioner du behöver i Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote m fl. Enkla sätt att flytta text och siffor mellan Word-Excel-PowerPoint. Hon hjälper er skapa enhetliga och lättanvända mallar.
Anna-Karin visar hur du kan spara väldigt mycket tid!
www.integrera.se


Anders Lugn

Journalist, rådgivare och lärare inom medieträning, kommunikation och ledarskap. Hyr Anders, från kort inspirations-föreläsning till förändrings-projekt på längre sikt (se hans ref. lista!). Anders är en av upphovsmännen bakom Långtidsfrisk. En bok, ett begrepp och ett nytt sätt att se på hälsa! Det finns inte plats här att skriva allt, gå in på www.baralugn.se


Johan
Rapp


Informationsspecialist och föreläsare. Med glimten i ögat grundade han Tankspriddas Riksförbund. Johan och jag föreläser Tankspridd? tillsammans. Läs hans böcker om Tankspriddhet! Vi är många som behöver det... och www.tankspridd.se
De flesta har dock en helt annan bild av Johan, se www.edwork.se så förstår du varför.


Birgitta Ahltorp

Leder seminarier, föreläser, utbildar, handleder som mentor och coach. Hon har utvecklat verktygen FLIS® och RONS®, skrivit många uppskattade böcker som t ex Rollmedvetet Ledarskap (årets PAbok 1998) och Personlighet och framgång. Tillsammans har vi föreläst med temat psykosocial arbetsmiljö samt för kvinnor om styrelseuppdrag.
www.baps.se


Max Brouwers


Fotograf, en sjusärdeles sådan. Max har tagit samtliga bilder till boken Planera dig fri samt de jag använder vid föreläsning.
Han fotograferar för böcker, reklam, tar porträtt. Djur och natur kan han också.
Det går inte att berätta i ord. Se bilderna på
www.max-brouwers.com
 


Svenolof Karlsson


Journalist och författare inom ramen för det egna bolaget Storkamp Media.
I hans produktion finns bland annat tre prisbelönta ledarskapsböcker.
Svenolof redigerade manus till min bok
Planera dig fri. Våra diskussioner har inspirerat såväl mitt läsande som mitt skrivande! www.storkamp.com


Peter
BjörknäsFormgivare utbildad på Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Har arbetat som nyhetstecknare på
Hufvudstadsbladet, Aftonbladet och Svenska Dagbladet med flera.
Han gjorde all lay-out till min bok Planera dig fri och
har försökt lära mig ett och annat om formgivning.
www.pebagraphicsbox.com