edman7000-logo transp

KortLäk®
ett lekfullt sätt att ta det på allvar

Syna dina ord och ta intern kommunikation på allvar.
Förstå varandra bättre, öka samarbete och arbetsglädje.
Få inspiration och se nya möjliga vägar framåt!

Samma mål men olika bild av det?
Välj spelsätt efter situation och syfte.

♠ ♥ ♦ ♣   En för alla, alla för en
Individens betydelse för gruppen och tvärtom

♠ ♥ ♦ ♣   Alla vi tillsammans
Gruppens betydelse för resultatet

   Pusslet
Bitarna i helheten och möjliga vägar framåt

♠ ♥ ♦ ♣   Korta snabba puckar
Snabbt nya idéer och infallsvinklar

     På egen hand
Dina egna olika roller, behov och möjligheter

En spelomgång i tre steg:
   Pokerface
  Korten på bordet
  Inför nästa giv

♥ ♦Från en och upp till åtta deltagare per KortLäk®. Syna dina egna funderingar och val, samarbete och kommunikation.

så att något händer
Använd resurserna med
Plocka fram i alla
Nå positiva resultat och