edman7000-logo transp

”edman är mitt efternamn och 7000an är mitt adjektiv” 
Målmedvetenhet, fast beslutsamhet,
hårt arbete och ett gott humör.
Lite sjutusan anamma...

edman7000 vägleder person och organisation att nå resultat och utveckla sitt intellektuella kapital, med balans i arbet&livet.

Med 40 års praktisk erfarenhet från olika befattningar i flera branscher och egna företag i 30 år, har jag mycket kunskap att dela med mig av:
ekonomi, administration, organisation, projekt- och personalledning. Kundservice, försäljning, marknadsföring och reklam. Design, produktutveckling och produktion, distribution, import och export.
Och hur delarna samverkar till en helhet.

Jag arbetar med bas i psykosyntes, KBT,
djupare form av mindfullness och SBF...
dvs "sunt bondförnuft".

edman7000 startade 2002 verksamheten med föredrag, utbildning och handledning i personlig planering. Boken Planera dig fri gavs ut 2005. Nu skrivs det på nästa bok...

KortLäk®. Jag såg behov av att prata om betydelsen av ett ord. Många reagerar instinktivt negativt på ord som Effektivitet, Disciplin och Kontroll... En kortlek för positiva diskussioner?
Jag pratade med Anders Lugn och Anna Källdén på naturligt-VIS. Anna hade redan tidigare en liknande idé och tanke om att använda spader, hjärter, ruter och klöver med underfunderliga dubbeltydningar. Tillsammans arbetade jag och Anna under 2006 med sammanhang och val av ord. Det blev KortLäk® som vi båda arbetar med, om än på olika sätt.

Jag har vidareutvecklat min idé om balans, resultat och re-vision av immateriella tillgångar. För att få tydliga resultat av KortLäk® tog jag fram Balans- och ResulatLäkning. Vidareutvecklingen blev en analysmodell för Intellektuellt Kapital, ResursInsikt som visar hur human- och relationskapital, strukturellt och övr immateriellt kapital samverkar och påverkar resultat - i klarspråk.
Modellen underlättar kommunikation & utveckling samt värdering & styrtal.
Ta vara på de viktigaste resurserna i verksamheten - människorna, och nå ökade ekonomiska resultat. Nyfiken? Du kan läsa mer här

En del är anpassad till verktyget EffektAnalys. Se hur det ni vill. kan och gör påverkar marknad, internt och person.

Under 90talet drev jag inredningsföretag och förvånade jag mina kunder med annorlunda frågor. Om hur de vill arbeta och varför. En arbetsplats ska inte bara se trevlig ut. Den ska göra det lättare att få en effektiv arbetsdag. Hur ditt skrivbord och förvaring ser ut - och fungerar - påverkar stress, överblick, prioritering mm. Kort sagt hur du kan arbeta.
År 1991 startade jag Encito AB och var pionjär med sitt&ståbord. Jag började med
en liten utställning som snabbt blev större.


Avtalskunder som Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting, Bonnier, Vattenfall De La Rue. Jag startade som delägare Ergoscandia & Co AB, som utvecklade, producerade och distribuerade sitt&ståstativ. Jag sålde Encito 1998 och inledde ett samarbete med Nordiska Galleriet där jag fick leverera möbler av världsledande design. Rekryterades till Stokke och var marknadsansvarig för Stokke Movement i Sverige.

Ännu äldre historia
Sekreterarutbildning efter gymnasiet och arbetat som advokat-, chefs- och VD-sekreterare och VD-assistent.

 Arbetat med redovisning på revisionsbyrå och livförsäkring på försäkringsbolag, med administration på kommun, med marknad, sälj och produkter på dataföretag.

Första företaget startade jag 1989 och har sedan dess utvecklat affärsidéer, tjänster och produkter.