edman7000-logo transp

Mening & Mål
Din vision, dina drömmar och mål

Att ha ett tydligt syfte, en mening med det man gör, ger både bättre resultat och ökad tillredsställelse. Vare sig det är en enkel uppgift eller... ett liv.

Finns möjligheterna?
Ibland är de uppenbara, ibland är de inte lätta att se. Ibland orkar man inte vara uppmärksam.
Viljan är viktig, vilja och mod...
  att uppfatta detaljer och se en helhet.
  att använda dina olika resurser.
  att se meningen i vision/dröm och mål
Och - se vad du själv kan åstadkomma

Det du vill, kan och gör
Har du utrymme, fått uppmuntran eller har tid till att göra det du vill? 
Vad vill och kan du? Gör du det?
Har du egenskaper och talanger som du inte utvecklat än?
Gör något annorlunda
Hur ser det ut när det är som bäst?
Gör på ett nytt sätt och se vad som sker.