edman7000-logo transp

Föredrag & Utbildning
Utveckla förmågor att skapa resultat

Utbildning med lite snack och mycket verkstad. Övningar enskilt, mindre eller större grupp. Intellektuellt Kapital, kommunikation, utveckling, ledarskap, struktur, samarbete, personlig planering.

En presentation som ger inspiration, eftertanke och konkreta tips. Fakta och allvar blandas med glimt i

Snabbstart - en workshop med individuell uppföljning

Ledare eller medarbetare, personlig handledning vid utbildning eller vid behov. Hantera förändringar, prioritera och planera, få en balans i arbet&livet.

Privat handledning och stöd att utveckla talanger. Eller bara få perspektiv på egna tankar, känslor, beteenden och behov.

Personlig handledning
Professionellt  Personligt  Privat