Gör det väsentliga enkelt
för dig, din grupp och din verksamhet

Effektivitet är mycket. Tydlig målsättning och kommunikation. Bra arbetsmiljö och arbetsglädje. Resurser till utmaningar och utveckling. Personlig planering, prioritering & strukur. Överblick.

Gemensam Effekt
Kommunikation och motivation.
Utveckling av individ, grupp och verksamhet. Vision, mål och plan,
struktur och smarta arbetssätt.
Ledar- och medarbetarskap.

Balans i arbet&livet
Tid, förväntningar, ekonomi, känslor och förändring. Koncentration, arbetsminne och hjärnans känsla för tid. OmTänk.
För delarna i helheten.

Planera dig fri
Tid, planering och prioritering. Struktur som ger överblick för beslut och det oförutsedda.
Reflexrutiner utan mer ordning än du verkligen använder.
InsiktsRedskap
EffektivitetsProfil, KortLäk®, Förändringens 4 steg och många övningar baserade på upplevelser, psykosyntes och SBF. Ger dig och din grupp konkreta resultat.

... och fler
föreläsning Tankspridd? med Johan Rapp, ordf Tankspriddas Riksförbund.
Jag och Håkan Person, Expetens gör gärna utbildning tillsammans, t ex med

DISC-analys.

Undar du över namnet edman7000?
”edman är mitt efternamn och 7000an är mitt adjektiv”.
Sjutusan står för målmedvetenhet, fast beslutsamhet, hårt arbete och ett gott humör.

Chris Edman, enteprenör, diplomerad organisationskonsult och författare.
Mer om Chris, edman7000 och
utveckling av InsiktsRedskap.