Att skapa resultat

Kompetens Kommunikation Ledarskap Utveckling

edman7000 - Att skapa resultat - kompetens kommunikation ledarskap utveckling

Intellektuellt kapital

Företagets förmåga att skapa bra resultat.
Allt det människorna i verksamheten vill, kan, vet och gör. 

Kommunikation & utveckling
Kompetens, motivation och det vi faktiskt vet om marknad och omvärld.


Värdering & Styrtal

ResultatAnalys, BalansAnalys, Re-Vision. Styrtal att jämföra med nyckeltal.

Intellektuellt kapital - edman7000

Ledarskap

Att skapa ömsesidig respekt och förtroende. Förstå individens kompetens, motivation och drivkrafter. Ge förutsättningar att lyckas, tydliga och realistiska förväntningar. Ha tillit, ge förtroende och bekräftelse.

Medarbetarskap
Att du och dina kollegor lyckas tillsammans. Medlemmar i gruppen stödjer och har förtroende för varandras kompetenser och engagemang.

Att leda sig själv
Att ge sig själv förutsättningar att utveckla sin kompetens, struktur och sin personliga planering. Och självdisciplin att göra det som måste göras.