Utveckla verksamhet i en föränderlig värld. Förmågan är det intellektuella kapitalet

Allt det människorna i verksamheten vill, kan, vet och gör.
Det är du och dina medarbetare som skapar relationer och strukturer, som samarbetar och utvecklar, förstår omvärld och marknad, når mål och resultat.
Det är ni tillsammans som är verksamhetens intellektuella kapital!

Intellektuellt kapital Förmågan att skapa resultat

Kommunikation & utveckling
Här lyfter vi fram människorna! Kompetens, motivation och det vi faktiskt vet om marknad och omvärld. Hur väl vi förstår varandra, hur vi kommunicerar internt och externt, hur vi samarbetar och utvecklar verksamheten.

Värdering & Styrtal
Olika sätt, efter typ av verksamhet, att se vilka resurser ni har i en eller samtliga delarna. ResultatAnalys, BalansAnalys och Re-Vision.
Styrtal att jämföra med nyckeltal.

Verkstadshandboken - metoder för att se hur utveckling av det intellektuella kapitalet påverkar siffrorna i resultat- och balansräkningarna.

edman7000 Intellektuellt kapital, företagets förmåga att skapa resultat